Friday, May 2, 2008

Lille opgave i kommunikationFor et stykke tid siden skulle vi skrive en problemorienterte opgave i kommunikation. Vi fik 4 dage til det og den måtte fylde 5 sider. Forinden havde vi fået undervisning i kommunikation og mediesociologi, som bla. handlede om web 2.0, blogs, audiovisuel kommunikation, semiotik, kommunikation i 3d.

Lærens ord:
Formålet med opgaven
I opgaven skal den studerende, gennem arbejde med selvvalgt teori og praktisk case, tilegne sig viden om et eller flere kommunikative og mediesociologiske emner. Den studerende øver sig gennem opgaven i analyse, funderet i et eller flere teoretiske værktøjer, samt skriftlig formulering og argumentation.

Opgavebeskrivelse
Opgaven skal baseres på et teoretisk fundament og bruges enten til teoretisk diskussion eller som analyseværktøj på en praktisk case. De teoretiske værktøjer og den praktiske case vælges ud fra en centring omkring en kommunikativ og mediesociologisk problemstilling. Problemstillingen skal funderes i mindst ét emne fra kursusforløbets lektioner.

Jeg vidste ret hurtigt at jeg ville skrive om blogs, da det interesserer mig og samtidig har personlig erfaring med mediet. Men at få den vinklet så det kun kom til at fylde 5 sider og der stadig var kød nok på, det var svært. Men jeg synes faktisk det var en sjov opgave at skrive.

Lærens kritikpunkter gik på at jeg skulle skære mere ind til benet og at jeg skulle bruge mine kilder mere. Jeg gir ham så evigt ret, for jeg plejer jo at være mere praktikeren. Men at skulle skrive noget som virkelig interesserer en, det passede mig rigtig godt, selvom jeg ikke er så øvet i det.

For de nysgerrige kan opgaven læses eller downloads her: "Skriv en god blog og få mere ud af det"

1 comment:

Anonymous said...

Det lyder rigtig spændende, men linket virker desværre ikke.